Apartamenty Łagodna, Bielsko-Biała ul. Łagodna

Apartamenty Łagodna,  Bielsko-Biała ul. Łagodna - dostawa konstrukcji prefabrykowanej dwu i jednokondygnacyjnego parkingu podziemnego oraz konstrukcji nadziemnej w tym: jednowarstwowych ścian prefabrykowanych, klatek schodowych, szybów windowych, balkony  - 115 mieszkań.