Strona główna » Produkty » Belki podsuwnicowe

Belki podsuwnicowe żelbetowe prefabrykowane


Belki podsuwnicowe to elementy konstrukcyjne hal przemysłowych, po których poruszają się suwnice. Zadaniem belek podsuwnicowych jest przeniesienie wszystkich obciążeń generowanych i wynikających z pracy suwnicy na elementy konstrukcyjne hali, którymi są najczęściej: słupy z krótkimi wspornikami, słupy pilastrowe oraz stopy fundamentowe.

Przy doborze odpowiedniego rodzaju belki podsuwnicowej najczęściej uwzględnia się rozstaw słupów hali, na których będzie opierała się belka oraz udźwig suwnicy i jej ciężar, odległość między kołami wzdłuż toru podsuwnicowego, rozpiętość ramy suwnicy i sposób oraz cykle pracy.

Z uwagi na rodzaj materiału użytego do wytworzenia belek podsuwnicowych, rozróżniamy zasadniczo dwa ich rodzaje tj. belki stalowe lub belki żelbetowe.

Produkcja belki podsuwnicowej żelbetowej prefabrykowanej.

Produkcja - Belki podsuwnicowe żelbetowe prefabrykowane.

Produkcja belki podsuwnicowej żelbetowej prefabrykowanej.

Zakład Optipref - Belki podsuwnicowe żelbetowe prefabrykowane

W zależności od sposobu oceny, dostępności i potrzeb dla danej inwestycji, każdy z powyższych rodzajów ma swoje zalety i wady. Należy jednak podkreślić, że belki żelbetowe coraz częściej zyskują uznanie ze względu na ich większą wytrzymałość, większą odporność ogniową oraz odporność na dodatkowe i niesprzyjające warunki zewnętrzne, atmosferyczne lub agresywne środowisko wynikające np. z rodzaju i przeznaczenia obiektu budowlanego lub z technologii produkcji stosowanej w danym.

Stosowanie żelbetu do produkcji belek podsuwnicowych jest też w większości przypadków rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, szczególnie przy większych obciążeniach pochodzących od urządzenia suwnicowego.

Dlatego firma Optipref wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, uzupełniła swoją ofertę produkcyjną o ten rodzaj elementów konstrukcyjnych.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą produkcyjną firmy Optipref.