Hale systemowe

Prefabrykaty żelbetowe i sprężone są elementami konstrukcyjnymi stosowanym przez naszą firmę głównie w przy budowie hal produkcyjnych i magazynowych.

P5311609

Główne zalety stosowania prefabrykacji:

  • szybkość montażu, realizacja projektów także przy ujemnych temperaturach,
  • uzyskiwanie dużych rozpiętości elementów konstrukcyjnych bez konieczności podpierania konstrukcji,
  • odporność konstrukcji prefabrykowanych na korozję czy działanie ognia, dzięki czemu są one trwałe i bezpieczne,
  • niższe koszty eksploatacji w porównaniu np. z konstrukcjami stalowymi – niższy przekrój dachu to m.in. niższe koszty ogrzewania, a większa wytrzymałość elementów prefabrykowanych eliminuje konieczność odśnieżania,
  • wysoka ognioodporność,
  • sugerowane dla przemysłu spożywczego,
  • większa odporność na agresywne środowiska biologiczne i chemiczne.